artikel

Stöduttalande för chilensk aktivist

Över hela världen är fackligt arbete och fackligt engagerade hotade och trakasserade. I kampen för arbetsrätten och demokratiska rättigheter för arbetare är det många som utsätts för hård press. Även i Sverige har vi upplevt att det fackliga arbetet blir tuffare men ute i världen kan situationen vara mycket svår. Många fackliga företrädare hotas, trakasseras, misshandlas, svartlistas och t.o.m. dödas. Arbetsrätt och demokratiska framsteg för arbetare är ständigt under hot över hela världen.

För Kommunalvänstern är den internationella solidariteten med de fackligt engagerade ute i världen av stor betydelse. Genom solidariteten kan vi stödja varandra och påvisa de orättvisor som drabbar många av våra kamrater.

Aquiles Bernabe Mercado Rioseco från Chile är en sådan kamrat som drabbats svårt av trakasserier och svartlistning. Aquiles har under mer än 3 decennier arbetat fackligt, alltså även under juntatiden. Mestadels för fackföreningen för de statligt anställda men efter utförsäljning av statliga bolag också för de då privatanställda. Detta har för hans del inneburit att han idag är svartlistad, fortsatt trakasserad och lever under mycket svåra förhållanden, inte minst ekonomiskt.

Chile var en föregångare under militärdiktaturen med utförsäljning av offentlig verksamhet. I dagens Sverige kan vi också se problem med privatiseringar av välfärden.

Vi i Kommunalvänstern kräver att dessa trakasserier och denna svartlistning upphör och uppmanar de chilenska myndigheterna att agera. Vi uppmanar också andra fackföreningar och fackliga företrädare att agera så att Aquiles får hjälp att komma ur sin situation och ges möjlighet att leva ett drägligt och värdigt liv.

Kommunalvänstern

Kopiera länk