artikel

Frige de fackliga aktivisterna i Iran!

Ebrahim Madadi, en av bussförarnas fackliga ledare i Tehran, ställdes inför domstol i april i år. Anklagad bland annat för att ha organiserat försök att fira Första Maj förra året. Hans styrelsekamrat Davoud Razavi dömdes till 5 års fängelse i januari och Ebrahim som nu är fängslad i avvaktan på domen, kan ha samma straff att vänta. Ebrahim har avtjänat flera fängelsestraff för sin fackliga verksamhet tidigare. Även bussförarfacket ”Vaheds” kassör Reza Shahabi, som var fängslad i 5 år, men tilläts genomgå en ryggoperation efter internationella kampanjer, har nu återförts till fängelset för ytterligare ett års straff trots att rehabiliteringen inte är avslutad.

 

Många fackliga aktivister finns bland de politiska fångarna i Iran. Flera av dem får förlängda straff innan det gamla straffet är avtjänat, som fallet är med Behnam Ebrahimzadeh och Rasoul Bodaghi. Flera nekas nödvändig sjukvård, som den cancersjuke Mohammed Jarrah och den njursjuke Mahmoud Salehi. Några misshandlas till döds som exemplen Afshin Osanloo, Sattar Behesti och Sharokh Zamani visat.

 

Kommunalvänstern uttalar vårt stöd till våra kamrater i Irans fängelser och kräver deras omedelbara och villkorslösa frigivande. Vi stöder det iranska folkets rätt till att organisera sig och strejka utan hot om fängslande, tortyr och avrättningar. Rätten att verka för välfärd, jämlikhet, rättvisa och ett värdigt liv.

 

 

Kommunalvänstern

Kopiera länk