artikel

Viktig kongress för Hotell- och restaurangfacket

Den 7:e till 10:e november har Hotell- och restaurangfacket sin kongress. Fackliga kongresser är ju alltid intressanta. Även för medlemmar i andra förbund. Ofta kan ta det tas beslut eller uttalanden som blir förebilder för andra fackföreningar. Förra året tog Livs beslut om att vara ett feministiskt förbund. I år kan HRF gå samma väg.

Jag var ombud på förra HRF-kongressen 2011, och det var en rad viktiga motioner som gick igenom. Handlingsprogrammet 2014 var ett av de viktigaste. Det har gett ett omfattande arbete med allt från fler förtroendevalda, bättre utbildning och jobb med att höja statusen för branschen. Motionen för sex timmars arbetsdag fick bifall då av kongressen. Trots det har den inte drivits så hårt. Till årets kongress har till och med en avdelning motionerat om göra en ny prioritering och att driva kravet hårdare.

johanostmanKocken Johan Östman är med och driver podcasten ”Bakom svängdörrarna” som har intervjuat bland annat LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I år är han kongressombud och även nominerad till förbundsstyrelsen. Han säger själv att den viktigaste motionen handlar om att minska karenstiden för facklig hjälp. Och att ta bort den för särskilt utsatta. ”Vi har i våran bransch alldeles för många som har en så utsatt situation eller så otrygg anställning att vi inte kan neka dem snabbare hjälp”, säger han. Johan Östman lyfter också fram föreningsdemokratin med rotation och sänkta arvoden för förbundsstyrelsen: ”Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och med höga arvoden och långa ”ämbetstider” riskerar man distansera sig från medlemmarna.” Hur förbundsstyrelsen ska se ut blir viktig för honom: ”Det gäller att vi väljer en progressiv styrelse som vågar prova nytt. Som vågar ta ställning och som inte är rädd att vara skarpa i åsikter och uttryck.”

Kocken Johan Östman är med och driver podcasten ”Bakom svängdörrarna” som har intervjuat bland annat LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I år är han kongressombud och även nominerad till förbundsstyrelsen. Han säger själv att den viktigaste motionen handlar om att minska karenstiden för facklig hjälp. Och att ta bort den för särskilt utsatta. ”Vi har i våran bransch alldeles för många som har en så utsatt situation eller så otrygg anställning att vi inte kan neka dem snabbare hjälp”, säger han. Johan Östman lyfter också fram föreningsdemokratin med rotation och sänkta arvoden för förbundsstyrelsen: ”Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och med höga arvoden och långa ”ämbetstider” riskerar man distansera sig från medlemmarna.” Hur förbundsstyrelsen ska se ut blir viktig för honom: ”Det gäller att vi väljer en progressiv styrelse som vågar prova nytt. Som vågar ta ställning och som inte är rädd att vara skarpa i åsikter och uttryck.”

Det är många politiska motioner, som till exempel frågan om individuell föräldraförsäkring. Men faktiskt inte så många om hur politiskt påverkansarbete och opinionsbildning ska gå till. En motion vill verka ”för en socialdemokratisk seger”. Men Östman lyfter också fram Vänsterpartiet. ”Vi ska samarbeta med båda arbetarpartierna för att få igenom våra intressen. Vänsterpartiet stödjer fackförbundsrörelsen och jobbar för en starkare arbetsrätt precis som Sossarna. Det kan man ju inte säga om de andra riksdagspartierna. Speciellt som det parlamentariska läget är nu är det viktigt att inte glömma Vänsterpartiet. Efterspelet efter valet har ju visat att vänsterpartiet har god chans att kunna påverka regeringen”, svarar han på min fråga om hur facklig-politisk samverkan ska gå till.

HRF:s medlemmar är några av de som drabbats hårdast av den borgerliga regeringens klasspolitik. Över en natt stoppade alliansen in en extra avgift för a-kassan. Det gjorde att summan på inbetalningskortet fördubblades för många medlemmar, och gav ett enormt medlemstapp. Nu har en del av avgiften försvunnit, samtidigt som HRF:s strategi med uppsökeri och fler förtroendevalda gett resultat. I år har förbundet börja växa igen. Samtidigt så har arbetsgivare inom restaurangbranschen fått sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt restaurangmoms. Och så de välbekanta skattesänkningarna för höga inkomster. Ingen annanstans är klassamhället så tydligt som i serviceyrkena inom hotell- och restaurang. Därför handlar också en av motionerna om att avskaffa monarkin. På Kommunals kongress var vinster i välfärden en av de hetaste debatterna. Det är naturligt nog inte lika hett för HRF som bara har med en motion om välfärden. Å andra sidan var restaurangmomsen väldigt diskuterad under valrörelsen. Men verkar inte beröra de restauranganställda så mycket. Arbetsgivarföreningen Visita satsade många miljoner i reklampengar för att inte återställa momsen. Enligt Johan Östman så anser de flesta i branschen att momspengarna varken skapar eller tar bort jobb.

Johan Engman, styrelseledamot Kommunalvänstern

Mer information och alla motioner om kongressen finns här:
http://www.hrf.net/kongress2014/motioner-och-handlingar
Podcasten Bakom svängdörrarna: http://podcasts.nu/poddar/bakom-svangdorrarna

Kopiera länk