artikel

Ny distriktsledamot från Kommunalvänstern

Kommunalvänsterns Robert Mjörnberg invald i V Storstockholms styrelse

På distriktsårskonferensen 18-19/3 blev Robert Mjörnberg invald i Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse. Robert har suttit i Kommunalvänsterns styrelse i drygt ett år och blev nyligen omvald på årsmötet. Bland annat är han ansvarig för utåtriktade aktiviteter i föreningen. Det är första gången som Kommunalvänstern har två medlemmar i distriktsstyrelsen. Sedan tidigare sitter även kommunalaren Leo Ahmed som representerar Kista.

Distriktet samlas kring en bostadspolitik för hyresrätter och en välfärd utan vinstintresse. Vänsterpartiet Storstockholm ska kämpa för en sjukvård för alla, där vinstintresse inte går före behov. Vänsterpartiet Storstockholm kommer gå till val för trygga jobb, schysta villkor och bra arbetsmiljö.

Mer om Distriktsårskonferensen här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/

 

Robert, vilka frågor kommer du att driva i distriktsstyrelsen:

Min ambition är att bidra med ett fackligt perspektiv i DS såklart.

Det är de fackliga frågorna som ligger allra närmast mitt hjärta, sedan ett par år företräder jag Kommunals medlemmar arbetsrättsligt till vardags. Det är våra frågor som jag är mest insatt i, men självfallet ska jag vara lyhörd för LO-kollektivets frågor i övrigt också. Vid sidan av dessa frågor är jag väldigt intresserad av kollektivtrafikfrågor , kulturpolitik samt bostadspolitik (man kan kalla mig en politisk allätare, då det egentligen är få frågor som inte intresserar mig).

 

Vilka fackliga frågor är viktiga att driva politiskt? 

Den enskilt vanligaste facklig politiska fråga som medlemmar lyfter till mig i olika sammanhang är faktiskt sex timmars arbetsdag. Jag tror att det är en fråga som skär rätt igenom alla yrken i Kommunal och övriga fackförbund med för den delen, oron att man ska ”hålla tills pensionen” är påtaglig. Kommer kroppen orka? Lika vanligt är oron för den psykosociala arbetsmiljön.

Kopplat till sextimmars arbetsdag nämner också många ”rätt till heltid” som en kanske ännu viktigare fråga. Inte nog med att många medlemmar går sönder på jobbet fysiskt, men väldigt många har otrygga anställningar där varje månads-schema skapar en stress kring om man ska få ihop det ekonomiskt överhuvudtaget.

 

För tillfället är frågan om ”hyvling” central för flera av våra kompisar inom LO. Tyvärr verkar denna fråga sprida sig även till Kommunal. Problemet borde dock vara angeläget för alla som jobbar, oavsett yrke. Vid sidan om dessa frågor, eller kanske parallellt är den absolut viktigaste frågan för mig att stoppa vinsterna i välfärden. För mig är det helt absurt att vi för det första underminerat den demokratiska kontrollen av välfärden och för det andra att ansvariga politiker kan acceptera att inte varenda krona går till det den avsågs att gå till. Oavsett om det handlar om mormor på hemmet, barnet i förskolan eller den funktionsnedsatta med assistansbehov.

 

Vilka andra politiska frågor är aktuella i distriktet? 

En av de viktigaste frågorna i distriktet har varit densamma under längre period än vårt parti har funnits; Bostadspolitiken. Storstockholm har nästan alltid i modern tid haft problem med trångboddhet och svårigheter att få tag på en bostad. I dagens läge är det nästintill omöjligt för människor utifrån landet att få tag i en bostad. Möjligheterna att hyra sin bostad är ännu färre, och tyvärr kommer frågan bestå.

Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad har påbörjat byggandet av fler hyresrätter än vad vi sett på många år, men vi behöver göra ännu mer. I övrigt sammanfaller distriktets huvudfokus väldigt väl med de frågorna som jag nämnt ovan; Rätt till trygga jobb, motstånd mot utförsäljningar och vinster i välfärden och en arbetsmarknad där ingen utnyttjas ekonomiskt på grund av sitt kön eller ursprung.

 

 

 

 

Intervju: Johan Engman

Kopiera länk