artikel

Öppet brev till statsministern

ÖPPET BREV till statsminister Stefan Löfvén inför resan till Iran:

Vi vänder oss till dig inför statsbesöket 11-12 februari.

Flera fackliga aktivister har tidigare torterats och misshandlats till döds eller mist livet på grund av utebliven sjukvård och nedbrytande isolering. Frigivande av våra fackliga kamrater borde därför vara en av förutsättningarna för fortsatta samtal.

Arbetarnas rättslöshet och de låga arbetskraftskostnaderna är samtidigt lockande faktorer för svenska och andra multinationella företags vilja att investera i produktion i Iran, som även erbjuder särskilda fria ekonomiska zoner där företagen har mycket låg beskattning.

Hela texten publiceras i Dala-Demokraten:
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/frigivande-av-fackliga-kamrater-maste-ga-fore-okad-iranhandel

Kopiera länk