artikel

Inför Kommunals kongress 2013

Den 28-31 maj hålls Kommunals kongress i Stockholm. Förbundet ska välja en ny styrelse och anta nya stadgar.

Det finns också flera spännande motioner ur vänstersynpunkt:
Ett antal motioner från fyra olika avdelningar (Väst, Sydost, Stockholm och Skåne) vill ha arbetstidsförkortning och sex timmars arbetsdag. Nyligen tog Handels, HRF och Transport beslut för det på sina kongresser. Kommunals förbundsstyrelse väljer att inte bifalla, utan vill prioritera rätt till heltid, trygga anställningsformer och arbetsmiljöarbete. De här frågorna behöver inte vara motsatser till varandra. Så det kan bli en intressant debatt på kongressen.

Mycket diskussion blir det säkert också om motionerna mot vinster i välfärden. Förbundsstyrelsen har valt att inte yrka bifall på de motionerna. Utan vill prioritera reglering av bemanningen, med tydliga krav på personaltäthet och utbildad personal. De vill också ha mer resurser till offentliga sektorn och riktlinjer vad pengarna ska användas till.

Inte heller i den här frågan står yrkanden egentligen emot varandra: Begränsa vinsterna för att behålla pengar i verksamheten och utöka bemanningen är en utmärkt kombination. Självklart behövs det resurser för att ha tillräckligt med personal. Och just då är risken att vinsttänkande riskkapitalbolag sparar pengarna där.

Däremot blev det bifall från FS när det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Det vore självklart jätteviktigt för en växande del av arbetarklassen som jobbar kvällar, nätter och helger. Det blev dessutom bifall för kollektivtrafik dygnet runt. Men inte för nolltaxa, vilket är en bra klassfråga som både ökar jämlikheten och är bra för miljön. Ironiskt nog har FS bifallit en annan motion för att ta bort kontanthantering på bussar, och det kunde ju vara ett steg i rätt riktning.

Förutom olika frågor om medlemsavgiften, så finns det flest motioner som handlar om att begränsa eller ta bort karenstid. Näst flest är de som vill att tandvård ska tas in i högkostnadsskyddet.
Nu är det upp till kongressombuden att rösta fram riktigt bra beslut.

Vänsterpartiföreningen Kommunalvänstern
(Publicerat i Flamman maj 2013)

Kopiera länk