artikel

Glöm inte att rösta!

Det finns de inom arbetarrörelsen som tycker att det är onödigt att rösta i EU-valet 25/5. Att det ändå bara är 20 svenskar att rösta på, av 751 ledamöter totalt. Många menar att det ändå inte spelar någon roll vilka parlamentariker vi skickar till Bryssel. Eftersom EU skriver in nyliberalismen i grundlagen. Och eftersom EU är ett överstatligt och byråkratiskt bygge.

Just nu har EU-parlamentet allra mest fokus på frihandelsavtalet TTIP. Det låter ju bra med fri handel. Om länder handlar mer av varandra, så kan sysselsättningen och utbudet av varor öka. Men frihandel på EU:s vis innebär att marknaden sätts före människan. Att låga priser blir viktigare än arbetsrätt, anställningsvillkor och ordentliga löner. Det är också tänkt att sättas över länders lagstiftning. Det kan innebära att även om riksdagen beslutar att i svensk välfärd ska skattepengarna användas till verksamheten, så sätter TTIP företagens rätt att göra vinster ännu högre. Den fria rörligheten ska inte tas bort. Men företagens intressen ska inte få sättas över arbetsrätten.

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är väl ganska självklart för oss som röstar rött. Oavsett var en arbetare kommer ifrån, ska det vara samma villkor för alla. Att anställa folk från andra länder ska inte få vara ett sätt att dumpa lönerna. I och med Lex Laval tolkade den borgerliga regeringen EU:s utstationeringsdirektiv som att det är olagligt med stridsåtgärder som hotar den fria rörligheten. Den lagen borde ändras, och Sverige har möjlighet att kräva ett socialt protokoll i EU-fördraget för att skydda den svenska modellen.

Just nu handläggs också ett EU-förslag om undantag från arbetsmiljölagen för små företag. I den beräkningen räknas ”små företag” som företag med upp till 250 anställda. Alltså nästan samtliga i Sverige. Det här är ytterligare ett förslag som den borgerliga regeringen ställer sig bakom. Trots att de i debatten på hemmaplan hävdar att de är vänner till facket och den svenska modellen. Om förslaget skulle gå igenom kan det leda till en nedskuren arbetsmiljöpolitik. Samtidigt som Moderaterna kan hänvisa till EU och själva slippa undan ansvaret.

EU ska inte bestämma över saker som rätten till abort eller handel med snus. Men den största fördelen med ett europeiskt samarbete är att det går att sätta upp gemensamma regler för miljöfrågor. Här har EU verkligen en möjlighet att göra skillnad. Tyvärr har de borgerliga svenska parlamentarikerna inte velat ta den chansen. Det har visat sig att både när det gäller arbetsrättsfrågor, abortfrågan eller miljön så har de hellre röstat med sina konservativa europeiska kollegor, än följt det som majoriteten av svenskarna hade önskat sig.

Är det ändå ingen fråga som känns het just nu i EU-parlamentet? Ingen fara. Mandatperioden är fem år. Det är väldigt många beslut som ska tas under de åren. Det som är aktuellt just nu, kan ha ändrats till nästa år. Då känns det väl ändå bäst att välja in någon med samma idéer som du själv. Just nu visar opinionsundersökningar att det kan bli ett jämnt val. Och kom ihåg att på valdagen så är din röst lika mycket värd som 400 miljoner andra européers!

(Publicerat april 2014 ihop med flera fackligt aktiva vänsterpartister, i bland annat ETC Stockholm)

Kopiera länk